• Potens Grupa
    Za projektiranje, nadzor i građenje
    O nama
    Kontakt

Legalizacija objekata

Legaliziramo (ozakonjujemo) sve vrste objekata, u svemu prema prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim...

Više informacija

Etažiranje objekata

Etažiramo sve vrste zgrada na kojima je moguće uspostaviti vlasništvo posebnog dijela nekretnine. Etažni elaborat...

Više informacija

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke...

Više informacija

Posjedujemo slijedeća ovlaštenja:

HDSV- stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekrenina
HKIG- ovlašteni inženjer građevinarstva i voditelj građenja
MGIPU- ovlašteni energetski certifikator

Nudimo:

- legalizacije objekata 
- energetsko certificiranje stanova i zgrada
- projekte obnove fasada, krova i stolarije zgrada za povećanje energetske 
    učinkovitosti zgrada i ishodovanje sredstava
    (subvencija i poticaja) kroz projekte energetske učinkovitosti
- etažiranje objekata - sređivanje imovinsko-pravnog      stanja nekretnina
- procjene prometne vrijednosti nekretnina
- projektiranje obiteljskih kuća i višestambenih zgrada
- građevinska vještačenja
- troškovnike za banke (za adaptacijske kredite i sl.)

Aktualno

Izrada glavnih projekata

Izrađujemo glavne projekte obnove fasada, krova i zamjene stolarije zgrada za povećanje energetske učinkovitosti istih i ishodovanje sredstava kroz projekte energetske učinkovitosti.

Krajnji rok za predaju zahtjeva za legalzaciju

30.06.2018. g. je zadnji dan za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađene zgrade ili nezakonito izvedenu rekonstrukciju zgrade.