Aktualno

20.08.2017.

Krajnji rok za predaju zahtjeva za legalzaciju

30.06.2018. g. je zadnji dan za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađene zgrade ili nezakonito izvedenu rekonstrukciju zgrade.