Etažiranje objekata

Etažiramo sve vrste zgrada na kojima je moguće uspostaviti vlasništvo posebnog dijela nekretnine.

Etažni elaborat s planom posebnih dijelova zgrade obuhvaća sve posebne dijelove (cjeline) koje se, prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, mogu upisati u zemljišne knjige (uknjižiti), a to su: stanovi, poslovni prostori, garaže, parkirna mjesta, kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (drvarnice, podrumske ili tavanske prostorije, terase, kućni vrtovi i ostalo).

Tehnički opremljen elaborat se predaje u nadležni županijski ured ili ured grada koji izdaje Potvrdu o posebnim cjelinama.

U sklopu pravnog dijela potrebno je sastaviti Međuvlasnički ugovor koji potpisuju svi suvlasnici zgrade i ovjeravaju ga kod javnog bilježnika. 

Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda donosi rješenje o uknjižbi i knjiži novo stanje, a čime je postupak etažiranja okončan.